Webgune honen bitartez geure zerbitzuetako batzuk kudeatzeko eta mantentzeko beharrezkoak diren datu pertsonalak biltzen dira. Datu horiek gure fitxategietan sartzen dira, eta fitxategiak behar bezala inskribatuta daude Datuak Babesteko Agentziaren Erregistroan.

Kasu bakoitzean adierazten diren helburuak alde batera utzirik, informazio hori dagokion konfidentzialtasunez gorde eta kudeatuko da, aplika daitekeen legerian ezarritako segurtasun informatikoko neurriak aplikatuz, zeure datuetara bidegabe heltzea edo horiek bidegabe erabiltzea, manipulatzea, andeatzea edo galtzea eragozteko.

Edozein unetan balia ditzakezu datu horietara heltzeko, datuak zuzentzeko edo baliogabetzeko eskubideak, zeure eskaera fitxategien titularrari helaraziz. Zeure eskubideak baliatzeko inprimakiak Datuak Babesteko Agentziaren webgunean eskura ditzakezu